Historie.nolimit.cz

Archiv

622 - 627

Druhý příchod Slovanů na české území zřejmě z území Panonie. Podle Kosmovy i Dalimilovy kroniky přišel praotec Čech z Bílého Chorvatska.
Žádné komentáře