Historie.nolimit.cz

Archiv

631

V Sámově říší došlo pravděpodobně k přepadení a zabití mnoha franských kupců, což se stalo záminkou franskému králi Dagobertovi k válečnému tažení proti Sámovi. U Wogastisburgu, nejspíš u dnešní Kadaně, nebo vrchu Rubín, byla výprava Franků, Alamanů a Langobardů po třech dnech poražena. Sámo pak společně se srbským vévodou Dervanem vtrhl do Durynska a jiných částí Franské říše.
Žádné komentáře