Historie.nolimit.cz

Archiv

633 - 636

Další vpády Sámova vojska do Durynska. Sámo byl zastaven až vévodou Radulfem.
Žádné komentáře