Historie.nolimit.cz

Archiv

658 nebo 659

Sámo umírá. Po jeho smrti ztrácíme další ucelené zprávy o našem území na dlouhých 129 let. Pozornost kronikářů si až vyžádaly výboje Karla Velikého (768 - 814) do Bavorska a Podunají.
Žádné komentáře