Historie.nolimit.cz

Ostatní archivy

 

 Archivy územních samosprávných celků

Archiv hlavního města Prahy
Archiv města Brna
Archiv města Ostravy
Archiv města Plzně
Archiv města Ústí nad Labem

 

 Bezpečnostní archivy

           Úřad pro zahraniční styky a informace


 Soukromé archivy

           Sdružený archiv Vítkovice, a.s.
           Sokolovská uhelná, a.s. podnikový archiv
           Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně / Univerzitní archiv


 Specializované archivy

           Archiv a programové fondy České televize
           Archiv České národní banky
           Archiv Českého rozhlasu
           Archiv Českého vysokého učení technického
           Archiv Kanceláře prezidenta republiky
           Archiv Masarykovy univerzity v Brně
           Archiv Ministerstva vnitra
           Archiv Národní galerie
           Archiv Národní knihovny
           Archiv Národního muzea
           Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
           Archiv Pražského hradu
           Archiv Univerzity Hradec Králové
           Archiv Univerzity Palackého v Olomouci
           Literární archiv Památníku národního písemnictví
           Masarykův ústav – Archiv Akademie věd ČR
           Národní filmový archiv Praha
           Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy
           Ústřední archiv zeměměřičství a katastru
           Vojenský ústřední archiv