Historie.nolimit.cz

Panovníci českých zemí

Tento přehled představuje všechny doložené představitele českých zemí od začátku 7. století až po současnost. Údaje v závorkách znamenají dobu vlády.

 

 


 

 

Sámova říše

    Sámo (623 – 658)  

Velkomoravská knížata z rodu Mojmírovců (833 – 907)    Mojmír I. (? – 846) 
 Rostislac   Rostislav (846 – 870) 
 Svatopluk   Svatopluk (870 – 894) 
 Mojmír II.   Mojmír II. (894 – 907?)

Česká knížata z rodu Přemyslovců (870–1002) Bořivoj I.   Bořivoj I. (867? – 889?) 
 Spytihněv I.   Spytihněv I. (894 – 915) 
 Vratislav I.   Vratislav I. (915 – 921) 
 sv. Václav   sv. Václav (921 – 935) 
 Boleslav I.   Boleslav I. (935 – 972) 
 Boleslav II.   Boleslav II. 972  – 999) 
 Boleslav III.   Boleslav III. (999  – 1002, 1003)
 

Česká knížata z rodu Piastovců (1002 – 1003)

 

 Vladivoj   Vladivoj (1002  – 1003 
 Boleslav Chrabrý   Boleslav Chrabrý (1003)

 

Česká knížata z rodu Přemyslovců (1003   1212)
 

 Jaromír   Jaromír (1003 – 1012, 1033–1034) 
 Oldřich   Oldřich (1012 – 1033, 1034) 
 Břetislav I.   Břetislav I. (1034 – 1055) 
 Spytihněv II.   Spytihněv II. (1055  – 1061) 
 Vratislav II.   Vratislav II. český kníže (1061 – 1085), český král (1085  – 1092) 
 Konrád I. Brněnský   Konrád I. Brněnský (1092)
 Břetislav II. (1092 – 1100)
 Bořivoj II. (1100 – 1107, 1117 – 1120) 
   Svatopluk Olomoucký      Svatopluk Olomoucký (1107 – 1109)
 Vladislav I. (1109  – 1117, 1120  – 1125)
 Soběslav I. (1125 – 1140)
 Vladislav II. český kníže (1140  – 1158), český král  (1158  – 1172)

Česká knížata z rodu Přemyslovců (1172 – 1212)

 

Bedřich (1172 – 1173, 1178 – 1189)
 Soběslav II. (1173 – 1178)
 Konrád II. Ota (1182, 1189 – 1191)
 Václav (1191 – 1192)
 Přemysl Otakar I. (1192 – 1193)
 Jindřich Břetislav (1193 – 1197)
 Vladislav Jindřich (1197)
 Přemysl Otakar I. (1197 – 1212)


Čeští králové (1212 - 1918)


Přemyslovci:


 Přemysl Otakar I. (1212–1230)
 Václav I. (1230–1253)
 Přemysl Otakar II. (1253–1278)
 Václav II. (1278–1305)
 Václav III. (1305–1306)

Nedynastické:


 Jindřich Korutanský (1306, 1307–1310)
 Rudolf Habsburský (1306)

Lucemburkové:


 Jan Lucemburský (1310–1346)
 Karel IV. (1346–1378)
 Václav IV. (1378–1419)
 Zikmund Lucemburský (1436–1437)

Habsburkové:


 Albrecht II. Habsburský (1437–1439)
 Ladislav Pohrobek (1453 –1457)

Nedynastické:


 Jiří z Poděbrad (1457–1471)
 Matyáš Korvín, protikrál (1469-1479), resp. ovládal Moravu (1479-1490)

Jagellonci:


 Vladislav Jagellonský (1471–1516)
 Ludvík Jagellonský (1516–1526)

Habsburkové:


 Ferdinand I. (1526–1564)
 Maxmilián II. (1564–1571)
 Rudolf II. (1571–1612)
 Matyáš (1612–1619)
 Ferdinand II. (1619–1637), resp. (1619 a 1621-1637)
 Friedrich Falcký, protikrál (1619–1621)
 Ferdinand III. (1637-1657)
 Leopold I. (1657–1705)
 Josef I. (1705–1711)
 Karel VI. (1711–1740)
 Karel VII. Albrecht Bavorský, protikrál (1741-1743)
 Marie Terezie (1743–1780)

Habsbursko-Lotrinská dynastie:


 Josef II. (1780–1790)
 Leopold II. (1790–1792)
 František I. (1792–1835)
 Ferdinand V. (1835–1848)
 František Josef I. (1848–1916)
 Karel I. (1916–1918)

Prezidenti Československa (1918–1948) Tomáš Garrigue Masaryk (1918–1935)
 Edvard Beneš (1935–1938, 1945–1948)

Prezident Česko-Slovenska a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1938–1945) Emil Hácha (1938–1945)

Prezidenti Československa (1948–1992) Klement Gottwald (1948–1953)
 Antonín Zápotocký (1953–1957)
 Antonín Novotný (1957–1968)
 Ludvík Svoboda (1968–1975)
 Gustáv Husák (1975–1989)
 Václav Havel (1989–1992)

Prezidenti České republiky (od 1993) Václav Havel (1993–2003)
 Václav Klaus (od 2003)