Historie.nolimit.cz

Panovníci Svaté říše římské

 

 

Karel Veliký (768 – 814), od roku 800 císař
Ludvík I. Pobožný (814 – 840) od 813 spolucísař, od 814 císař
Lothar I. Od 817 spolucísař, (823 – 855) císař
Ludvík II. (855 – 875)
Karel II. Holý (875 – 877)
Karel III. Tlustý ( 881 – 888)
Guudo ze Spoleta ( 891 – 894)
Lambert ze Spoleta od 892 spolucísař
Arnuf Korutanský ( 896 – 899)
Ludvík III. Dolnoburgundský ( 901 – 905(915))
Berengar Friaulský (915 – 924)
Ota I. Veliký ( 962 – 973)
Ota II. od 963 spolucísař, (973 – 983)
Ota III. ( 983 – 1002) od 996 císař
Jindřich II (1002 – 1024) od 1114 císař
Konrád II. Sálský (1024 – 1039) od 1027 císař
Jindřich III. Černý
Jindřich IV.
Rudolf Švábský
Heřman Lucemburský
Jindřich V.
Lothar III.
Konrád III. Hohenštaufský
Friedrich I. Barbarossa
Jindřich VI.
Filip Švábský
Ota IV. Brunšvický
Friedrich II.
Jindřich Raspe
Konrád IV.
Vilém Holandský
Richard z  Cornwallu
Alfons Kastilský
Rudolf Habsburský
Adolf Nassavský
Albrecht I. Habsburský
Jindřich VII. Lucemburský
Friedrich Sličný
Ludvík Bavor
Karel IV. Lucemburský
Václav Lucemburský
Ruprecht Falcký
Jošt Lucemburský
Zikmund Lucemburský
Albrecht Habsburský
Friedrich III.
Maxmilián I,
Karel V.
Ferdinand I.
Maxmilián II.
Rudolf II.
Matyáš
Ferdinand II.
Ferdinand III.
Leopold I.
Josef I.
Karel VI.
Karel VII. Albrecht
František I. Lotrinský
Josef II.
Leopold II.
František II.