Historie.nolimit.cz

Mužská jména

JMÉNO

PŮVOD, VÝZNAM

 

 

ADAM

člověk pozemšťan; z červené hlíny

ADOLF

ušlechtilý vlk

ALBERT

vznešený, urozený

ALEXANDR

obránce mužů

ALFRED

moudrý rádce

ALOIS

slavný bojovník; moudrý

ÁMOS

přinesený Bohem

ANTONÍN

přední, čelní, vynikající

ARNOŠT

čestnost, rozhodnost, vytrvalost, boj

BEDŘICH

mírumilovný vladař

BOHDAN

dar Boží, daný Bohem

BOHUMIL

milý Bohu, bohumilý

BOHUSLAV

budiž Bohu sláva

BOLESLAV

veliký, slavný, mocný

BORIS

bojuj za mír, podněcuj svět

BŘETISLAV

slavný bojovným rykem

CTIBOR

čestně bojující

CTIRAD

čestný, kdo má rád čest

CYRIL

slunce; Pán, Pánův

DANIEL

Bůh je můj soudce

DAVID

miláček; náčelník

DRAHOMÍR

komu je drahý mír

DUŠAN

ten, kdo má duši

EDUARD

mocný strážce, ochránce

EMANUEL

Bůh s námi

EMIL

horlivý, pracovitý

EVŽEN

blahorodý, urozený

FEDOR

Bohem darovaný, daný

FELIX

štěstí, šťastný

FERDINAND

odvaha k míru

FILIP

milovník koní

FRANTIŠEK

od sv. FRANTIŠKA. z Assisi

GABRIEL

Bůh je moje síla

GUSTAV

opora (sloup) Gótů

HELMUT

zdravý duch, mysl

HUBERT

duchaplný, jasného ducha

HUGO

duch, mysl; duchaplný

HYNEK

vládce domu

IGOR

hlídající (pozorný) Ing (bůh plodnosti)

IVAN

Bůh je milostivý

IVO

Bůh je milostivý

JÁCHYM

Bohem vyvýšen, vztyčen

JAKUB

tenn kdo se drží za patu; druhorozený

JAN

Bůh je milostivý; milostivý dar Boží

JAROMÍR

slavící jaro, usměrňující sílu, prudkost

JAROSLAV

slavící jaro, slavný silou, bujností

JINDŘICH

pán, vládce domu, otčiny

JIŘÍ

zemědělec, rolník

JOSEF

on (Bůh) přidá, přidávající

KAMIL

urozený mladý obětní služebník; chrámový sluha

KAREL

král, (svobodný) muž

KLEMENT

vlídný, milostivý, laskavý, mírný

KRISTIÁN

křesťan, Kristu zasvěcený

KRYŠTOF

nositel Krista, kristonoš

KVĚTOSLAV

slavící květy, květinový kvetoucí

LADISLAV

slavný vládou, ladností; ladný

LEO, LEOŠ

lev

LIBOR

libý, líbezný

LUBOMÍR

mírumilovný, milující mír

LUBOŠ

mírumilovný

LUDĚK

slavný válečník, proslavený v boji

LUDVIK

slavný bojovník;,proslavený v boji

LUKÁŠ

Lukánec, pocházející z Lukánie

MARCEL

malý bojovník

MAREK

bojovník, zasvěcený bohu Martovi

MARIN

žijící na moři, námořník, plavec

MARTIN

bojovný, zasvěcený bohu Martovi

MATĚJ

dar Boží

MATOUŠ

dar Boží

MAX

největší, velkého vzrůstu, významný

MICHAEL, MICHAL

kdo je jako Bůh, podobný Bohu

MIKULÁŠ

vítězný v lidu, vítězství lidu

MILAN

milý, milovaný, přívětivý

MILOSLAV

slavný milostí, milý, klidný

MILOŠ

milý, přívětivý, milovaný

MIREK

mírný, mírumilovný

MIROSLAV

slavný mírem, slavící mír, mírumilovný

MOJMÍR

buď můj mír

NIKOLA

vítěz nad lidem

NORBERT

na severu slavný zářící

OLDŘICH

vládce (bohatý) dědičný statkem

OLIVER

pěstitel oliv, pozůstatek předkův

ONDŘEJ

mužný, statný, odvážný

OSKAR

Boží kopí, oštěp Boží

OTA, OTO

štěstí, majetek

OTAKAR, OTOKAR

majetek střežící (hlídající)

PATRIK

patricijský, urozený, šlechtický, mající Otce

PAVEL

skromný, malý nepatrný

PETR

skalák, skálopevný

PROKOP

cestu razící, průkopník, prospívající

PŘEMYSL

kdo vše dobře promýšlí, vynikající mysli

PŘIBYSLAV

ten, komu přibylo slávy

RADEK

radostný ,radující se

RADIM

ten, kdo má rád mír, radostný

RADOVAN

radost přinášející, radující se

RENÉ

znovuzrozený, obrozený

RICHARD

mocný, silný vládce

ROBERT

slávou ozářený, skvělé pověsti

ROMAN

římský, Říman

ROSTISLAV

ten, kdo rostí, rozmnožuje slávu

RUDOLF

slavný vlk

SILVESTR

lesní, z lesa

STANISLAV

upevni slávu, staniž se slavným, pevnost

SVATOPLUK

svatý, silný v dobru

ŠIMON

slyšící, naslouchající

ŠTĚPÁN

ověnčený, věncem korunovaný, vítěz

TADEÁŠ

chvála (Boha), odvážný

TEODOR

Boží dar, Bohem darovaný

TOBIÁŠ

Bůh je dobrotivý, mým dobrem je Bůh

TOMÁŠ

dvojče, blíženec

VÁCLAV

více slavný

VALDEMAR

slavný mocný vládce

VASIL

královský

VIKTOR

vítěz

VILÉM

helmicí (ochranou) je má vůle

VIT

živoucí, veselý, rád

VÍTĚZSLAV

slavící vítězství, slavný vítěz

VLADIMÍR

vládce míru (světa), velký vládce

VLADISLAV

slavný vládou, slavící vládu

VLASTIMIL

milý vlasti, milující vlast

VOJTĚCH

útěcha vojska

XAVER

zářící, skvoucí, nový dům

ZBYNĚK

posilující hněv, ten, komu zbývá hněv

ZDENĚK

zde slavný, vytvořil slávu

ZIKMUND

vítězná ochrana, ochránce vítězství