Historie.nolimit.cz

Ženská jména

JMÉNO

 PŮVOD, VÝZNAM
   

ADÉLA

bytost ušlechtilá, vznešených způsobů
AGÁTA dobrá, laskavá
ALBINA bělavá
ALENA světlo, pochodeň
ALICE bytost ušlechtilá, vznešených způsobů
ALŽBĚTA Bohu zasvěcená
AMÁLIE pracovitá
ANASTAZIE vzkříšení, zmrtvýchvstání
ANDĚLA posel Boží
ANDREA odvážná, statná
ANETA milostná, milostiplná
ANEŽKA čistá, neposkvrněná, ctnostná
ANITA milostná
ANNA milostná, milostiplná, líbezná, milá
ARANKA zlatá, zlatuška
ASTRID Bohem milovaná, božská jezdkyně
BABETA Bohu zasvěcená
BARBORA  cizinka, brepta, barbarka
BEATRICE přinášející štěstí, oblažující
BEDŘIŠKA mírumilovná vládkyně
BĚLA bílá, čistá
BLANKA bílá, běloskvoucí
BLAŽENA blažená
BOHDANA dar Boží, daná Bohem
BOHUSLAVA Bohu budiž sláva
BOŽENA Bohem obdařená, blahoslavená
CECILIE krátkozraká, slepá
DAGMAR, DAGMARA slavný den
DANA soudkyně
DANIELA Bůh je můj soudce
DENISA bůh vína, božské dítě
DIANA božská
DOBROMILA milující dobro, komu je dobro milé
DRAHOMÍRA komu je drahý mír
EDITA bohatá, šťastná válka
ELENA světlo, pochodeň
ELIŠKA můj Bůh je přísaha
EMA velká, všeobsáhlá, pečovatelka
EMANUELA Bůh s námi
ERIKA ctihodná, všemocná vládkyně
ERNA čestná bojovnice
EVA životodárná, matka života'
GABRIELA Bůh je silný
GALINA klid, mír
GERTRUDA silná v kopí
GITA perla, silná
HANA milostiplná, milostná, líbezná, něžná
HEDA vítězící v boji
HEDVIKA vítězící v boji
HELENA světlo, pochodeň
HELGA svatá, zdravá, šťastná
ILONA pochodeň, světlo
IRENA mírumilovná
IVA Bůh je milostivý
IVANA Bůh je milostivý
IVETA tisový luk, židovka
IVONA tisový luk
IZABELA Bůh je má přísaha
JANA Bůh je milostivý, milostivý dar Boží
JARMILA milující bujnost, sílu, jaro
JAROSLAVA slavná silou, bujností; slavící jaro
JINDRA paní, vládkyně domu
JIŘINA od Jiří - zemědělec, rolník
JITKA židovka, žena z Judeje
JUDITA židovka, žena z Judeje
JULIE božská, zářící, mladá
KAMILA urozená mladá obětní služebnice, chrámová služka
KATEŘINA čistá, cudná, mravná
KLÁRA jasná, světlá, slavná
KRISTÝNA křesťanka
KVĚTOSLAVA slavící květy, květinová, kvetoucí'
LADA milá, milovaná, ladná
LADISLAVA slavná vláda, ladná
LENKA, LENA pochodeň, světlo
LEONA lvice
LlANA božská
LIBUŠE milá, líbezná, milovaná
LINDA krásná, mírná, jemná
LJUBA láska
LUCIE světlá, zářící
MAGDA z Magdaly pocházející
MAGDALENA z Magdaly pocházející
MARCELA malý bojovník
MARIE milovaná Bohem
MARINA námořník, plavec, milovaná Bohem
MARKÉTA perla
MARTA pečlivá, paní domu, hospodyně
MARTINA zasvěcená bohu Martovi,bojovná
MATYLDA silná v boji, mocná bojovnice
MICHAELA, MICHALA kdo je jako Bůh, podobná Bohu
MILADA milá, milovaná, mladá
MILENA milá, milovaná
MILUŠE milá, přívětivá, milovaná
MIROSLAVA mírumilovná, slavná mírem, slavící mír
MONIKA bohyně, rádkyně
NAĎA naděje
NADĚŽDA naděje
NATÁLIE narozená v den Kristových narozenin, dítě Vánoc
NATAŠA dítě Vánoc
NIKOL, NIKOLA vítězka nad lidem, vítězství lidu
OLDŘIŠKA vládkyně (bohatá) dědičným statkem
OLGA svatá (spásu přinášející), zdravá
OTÝLIE majetek, štěstí
PAVLA skromná
PETRA skála, skálopevná
REGINA královna
RENATA znovuzrozená, obrozená
RADKA radostná, radující se
ROMANA římská, Římanka
RŮŽENA růže, růžová
SANDRA ochránkyně mužů
SÁRA kněžna, vznešená
SILVIE, SYLVIE lesní žínka
SIMONA slyšící, naslouchající
SOŇA moudrá, moudrost
STANISLAVA upevni slávu, staniž se slavnou
SVĚTLA, SVĚTLANA svatá, silná
ŠÁRKA horský hřbet, návrší
ŠTĚPÁNKA ověnčená, věncem korunovaná; vítězka
TAŤÁNA ze starořímského rodu Tatiů, ustanovovat, rozdělovat
TEREZA záštita, ochrana
URŠULA malá medvědice
VÁCLAVA více slavná
VENDULA více slavná
VĚRA víra
VERONIKA nositelka (přinášející) vítězství
VILMA helmicí (ochranou) je má vůle (přání
VIOLA fialka
VLADIMÍRA vládkyně míru, světa
VLASTA vlast; vláda
XENIE pohostinná, milující hosty
ZDEŇKA, ZDENKA zde slavná
ZLATA zlatá
ZUZANA lilie
ZDENĚK zde slavný; vytvořil slávu
ŽANETA Bůh je milostivý
ŽOFIE moudrost